top of page

FINANSIERING

Finansiering

Att låta företaget leasa den maskin du behöver är en enkel och smidig finansiering.
Investeringen belastar varken balansräkning eller företagets kassa. Likvida medel kan nyttjas i kärnverksamheten där de gör störst nytta, du kan välja en utrustningsanpassad avskrivningstid. Leasing är en fullt avdragsgill kostnad Ditt rörelsekapital frigörs för åtgärder som gagnar företagets bästa.

När du leasar en maskin innebär det att Du när som helst under avtalsperioden kan byta eller göra kompletteringar. Detta ger Dig handlingsfrihet och innebär att Du alltid kan hålla Dig med en maskinpark som motsvarar Dina behov. Dalamarin & Maskin samarbetar med Wasa Kredit.

Välkommen att kontakta oss.

bottom of page